Hoạt động cộng đồng
Nội dung chính thức và từ cộng đồng cho tất cả trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Stardew Valley
5 hướng dẫn mới tuần này
Fresh Story
4 ảnh chụp mới tuần này
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
65 tác phẩm mới tuần này
HELLDIVERS™ 2
95 tác phẩm mới tuần này