Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Shadow of the Tomb Raider
7,662 ảnh chụp mới tuần này
Hellblade: Senua's Sacrifice
3 tác phẩm mới tuần này
Drizzlepath: Glass
7 ảnh chụp mới tuần này
The Vanishing of Ethan Carter Redux
49 ảnh chụp mới tuần này