Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Devil May Cry 5
12 tác phẩm mới tuần này
Assassin's Creed Unity
4 tác phẩm mới tuần này
NieR:Automata™
36 tác phẩm mới tuần này
BERSERK and the Band of the Hawk
8 tác phẩm mới tuần này